International Conference CODEF III

"Colloidal Dispersions in External Fields"

sfb-tr6    

Committees


castle Godesburg

Organizing Committee

K. Binder (Mainz), A. van Blaaderen (Utrecht), J.K.G. Dhont (Jülich), M. Dijkstra (Utrecht), S.U. Egelhaaf (Düsseldorf), M. Fuchs (Konstanz), K. Kremer (Mainz), H. Löwen (Düsseldorf), G. Maret (Konstanz), P. Nielaba (Konstanz), T. Palberg (Mainz), F. Schmid (Mainz), D. Vollmer (Mainz)


Local Organizing Committee

B. Schumann, J.K.G. Dhont, S.U. Egelhaaf, J. Horbach, H. Löwen (Chair)


Conference Secretary

B. Schumann


Mailing Adress

CODEF III Conf. Secretary
c/o SFB TR6, B. Schumann
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
Universitätsstr. 1, Geb. 25.32
40225 Düsseldorf, Germany


Contact

Phone: +49-(0)211/81-1 2746
Fax: +49-(0)211/81-1 2262
transregio@thphy.uni-duesseldorf.deCODEF III Conf. Secretary
c/o SFB TR6, Brigitte Schumann
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
Universitätsstr. 1, Geb. 25.32
40225 Düsseldorf, Germany

Phone: +49-(0)211/81-12746
Fax.: +49-(0)211/81-12262

transregio@thphy.uni-duesseldorf.de